Produkter

x.plant - fabrikssystem

PP2000 - produktionsplaneringssystem för tillverkning

PM2000 - registrering och uppföljning av produktion

Axapta affärssystem från Microsoft

Multimediadatabas - arkiverar och indexerar bilder, mm