Xantus affärsidé- att utveckla och marknadsföra programvarulösningar som reducerar produktions- och lagerkostnader, förbättrar produktkvalitén och ökar leveransprecisionen för våra kunder.

 

Vår utvecklingsfilosofi:

Våra produkter ska kännetecknas av att de är anpassade till en strategi som medger kontinuerlig utveckling av kundernas IT-miljö - Strategy-for-Change. Delsystem ska kunna utvecklas och ersättas med minimala konsekvenser för övrig IT-verksamhet i företaget.